Age: Generosity

A Game of Fives by Lewis Carroll

Five little girls, of Five, Four, Three, Two, One:
Rolling on the hearthrug, full of tricks and fun.

Five rosy girls, in years from Ten to Six:
Sitting down to lessons - no more time for tricks.

Five growing girls, from Fifteen to Eleven:
Music, Drawing, Languages, and food enough for seven!

Five winsome girls, from Twenty to Sixteen:
Each young man that calls, I say "Now tell me which you MEAN!"

Five dashing girls, the youngest Twenty-one:
But, if nobody proposes, what is there to be done?

Five showy girls - but Thirty is an age
When girls may be ENGAGING, but they somehow don't ENGAGE.

Five dressy girls, of Thirty-one or more:
So gracious to the shy young men they snubbed so much before!

Five PASSE girls - Their age? Well, never mind!
We jog along together, like the rest of human kind:
But the quondam "careless bachelor" begins to think he knows
The answer to that ancient problem "how the money goes"!

Een spelletje van vijf

Vijf kleine meisjes, van vijf, vier drie en een.
Rollen over een haardkleedje, ze hebben veel plezier.

Vijf schattige meisjes, in de leeftijd van tien tot zes
Zitten in de klas, geen tijd meer voor pleziertjes

Vijf opgroeiend meisjes, van vijftien tot elf,
Muziek tekenen, talen, en genoeg eten voor zeven

Vijf innemende meisjes
Van twintig tot zestien
Elke jongeman die belt, zeg me wie je bedoelt

Vijf zwierige meisjes, de jongste is een en twintig
Maar als er niemand een aanzoek toe, wat doe je daar dan aan?

Vijf showende meisjes, maar dertig is een leeftijd
Waarop sommigen zich verloven, maar anderen zich niet binden

Vijf goedgeklede meisjes, van een en dertig of ouder
Zo dankbaar tegen de jongen mannen die ze voorheen afsnauwden

Vijf verlopen meisjes
Hun leeftijd?
Maakt niet uit
We lopen snel voorbij, net als de rest van de mensheid.
Maar de zorgeloze vrijgezel denkt dat hij het weet,
Het antwoord op die oude vraag: waar het geld zit