Wacht niet met het lezen van gedichten en korte verhalen totdat je je been hebt gebroken!

Werkelijke Voorspoed

uit het boek Zen-zin Zen-onzin van Paul Reps
jongesla

Een rijk man vroeg aan Sengai iets te schrijven voor de aanhoudende voorspoed van zijn familie, zodat dit als een schat bewaard kon worden van generatie op generatie. Sengai kreeg een groot vel papier een schreef: "Vader sterft, zoon sterft, kleinzoon sterft."

De rijke man werd kwaad. 'Ik heb u gevraagd om iets te schrijven voor het welzijn van mijn familie!' Waarom maakt u een grap als deze

'Het is niet als grap bedoeld', legde Sengai uit. 'Als uw zoon voor u zou sterven, zou dit u groot verdriet doen'. Als uw kleinzoon zou doodgaan voor uw zoon, zou u allebei gebroken zijn. Als uw familie, generatie op generatie, overlijdt in de volgorde die ik genoemd heb, zal dat de normale levensloop zijn. Ik noem dat werkelijke voorspoed.'

Jonge Sla door Rutger Kopland

Alles kan ik verdragen,
het verdorren van bonen,
stervende bloemen, het hoekje
aardappelen, kan ik met droge ogen
zien rooien, daar ben ik
werkelijk hard in.

Maar jonge sla in september,
net geplant, slap nog,
in vochtige bedjes, nee.