Wacht niet met het lezen van gedichten en korte verhalen totdat je je been hebt gebroken!

Marketing

sex without love

Eigenlijk was het idee om deze blog-post aan het feest van De Drie Koningen te besteden en het op 6 januari te publiceren. Daar kwam de klad in toen ik in gesprek raakte met een internet marketeer.

Volgens hem moest de site, om meer bezoekers te trekken, een sexy uitstraling hebben. Hij wees mij op het eeuwenoude concept van Sex-Sells. Ik sputterde tegen door hem erop te wijzen dat ik niets te klagen heb over de bezoekersaantallen van deze site. Nee volgens hem kon het beter. Hij zag potentie in de site en wilde graag zijn visie met mij delen.

Zijn betoog ging over het Video2000 systeem van Philips, de begintijd van Veronique (wat nu RTL4 is), de Tatjana-Kalender en over Autobeurzen. Deze onderwerpen hebben allen gemeen dat het succes, of het uitblijven ervan, afhangt van het al dan niet toepassen van het marketingprincipe Sex-Sells.

Toen in de jaren tachtig de eerste videorecorders op de mark kwamen waren grofweg twee systemen waaruit je kon kiezen; het Video2000 systeem van Philips en het VHS systeem van JVC. Technisch was het Video2000 systeem superior aan het VHS systeem. Philips had omwille van ethische normen en mogelijke imagoschade ervoor gezorgd dat op hun systemen geen pornografisch materiaal gekeken kon worden. JVC daarentegen had de markt vrijgelaten. Als producenten pornografisch materiaal wilde uitbrengen dan werd dat toegestaan. Het gevolg was dat de verkoopcijfers van het Video2000 systeem drastisch kelderde en die van JVC enorm stegen. Hierdoor werd JVC de uiteindelijke winnaar.

Volgens de marketeer had Philips teveel leergeld voor het Video2000-debacle betaald. Als ze het principe van Sex-Sells hadden toegepast was dit niet nodig geweest. De vermeende imagoschade had gemakkelijk beperkt kunnen worden door het voorbeeld van Veronique te volgen. Veronique zond alleen in de beginjaren softpornografisch materiaal uit. Nadat ze een redelijk marktaandeel hadden verworven werd de programmering aangepast en het pornografisch materiaal werd niet meer uitgezonden.

Nu is er een groot verschil tussen pornografisch en sensueel getinte materiaal. Waar het in deze voorbeelden omgaat, volgens de internet maketeer, is de aantrekkingskracht die van sensueel getinte marketingstrategieën uitgaat. Dit vind je terug op autobeurzen waar mooie meiden bij de nieuwste automodellen rondhuppelen. Je komt het tegen in autogarage waar de Tatjana-Kalender op een prominente plaats hangt. Hij hield vol dat het toepassen van een dergelijke marketingstrategie deze website goed zou doen.

Goed ik was overtuigd. Nu de invulling. In de literatuur is genoeg sensueel getinte materiaal te vinden. Als je gaat googlelen vind je een lange lijst. De kunst is om uit deze lijst een dichter/dichteres te vinden die dit thema stijlvol beschrijft. Na wat onderzoek kom ik tot de conclusie dat het werk van de Amerikaanse dichteres Sharon Olds aan de gestelde eisen voldoed. Een goed voorbeeld hiervan is het gedicht Sex Without Love. Bij wijzen van experiment en naar alle verwachtingen goed voor de bezoekersaantallen hier het gedicht Sex Without Love van Sharon Olds.

Sex Without Love by Sharon Olds

How do they do it, the ones who make love
without love? Beautiful as dancers,
gliding over each other like ice– skaters
over the ice, fingers hooked
inside each other's bodies, faces
red as steak, wine, wet as the
children at birth whose mothers are going to
give them away. How do they come to the
come to the come to the God come to the
still waters, and not love
the one who came there with them, light
rising slowly as steam off their joined
skin? These are the true religious,
the purists, the pros, the ones who will not
accept a false Messiah, love the
priest instead of the God. They do not
mistake the lover for their own pleasure,
they are like great runners: they know they are alone
with the road surface, the cold, the wind,
the fit of their shoes, their over– all cardio–
vascular health– – just factors, like the partner
in the bed, and not the truth, which is the
single body alone in the universe
against its own best time.