Teenager : Awareness of Own Indentity

School Is Not So Cool by Chantel Braatz

We real cool. We
Left school. We

Lurk late. We
Strike straight. We

Sing sin. We
Thin gin. We

Jazz June. We
Die soon.

Wij zijn echt cool
We zijn van school gegaan
We houden ons onzichtbaar
We staan in ons recht
Wij zingen over zonde
Wij houden van gin
Wij houden van jazz
Wij zullen jong sterven.