Adulthood: Responsibility

A Desolation by Allen Ginsberg

Now mind is clear
as a cloudless sky.
Time then to make a
home in wilderness.

What have I done but
wander with my eyes
in the trees? So I
will build: wife,
family, and seek
for neighbors.

Or I
perish of lonesomeness
or want of food or
lightning or the bear
(must tame the hart
and wear the bear).

And maybe make an image
of my wandering, a little
image—shrine by the
roadside to signify
to traveler that I live
here in the wilderness
awake and at home.

Verlatenheid

De geest is helder
Als een wolkenloze hemel
Tijd om een thuis te maken
In de wildernis

Wat heb ik anders gedaan
dan ronddwalen
met mijn ogen in de bomen?
Dus ik zal bouwen, vrouw, gezin,
en naar buren zoeken

Of ik bezwijk
Aan eenzaamheid
Of verlangen naar voedsel
Of bliksem, en de beer
Moet de beer temmen,
En zijn huid dragen

En misschien een tekening maken
Van mijn zwerftochten
Een klein tekening
Een altaar aan de kant van de weg
Om duidelijk te maken aan
De reizigers
Dat ik hier woon
Hier in de wildernis, wakker
En thuis.