Wacht niet met het lezen van gedichten en korte verhalen totdat je je been hebt gebroken!

Dichten en denken; tegenstelling of overeenkomst

Inspiratie en discipline in de literatuur
beethoven

Als je een gedicht schrijft zet je gedachten op papier, meestal emoties. En het woord denken suggereert vaak iets wat tegengesteld is aan emoties. Zo ligt het ook met inspiratie en discipline. Bij inspiratie denk je aan iets wat je aanspoort om onmiddellijk aan een impuls toe te geven, en discipline geeft een regelmaat aan die je jezelf oplegt, of die je door anderen is opgelegd. Juist om te voorkomen dat je teveel aan je impulsen van het ogenblik toegeeft Toch kunnen deze schijnbare tegenstellingen elkaar aanvullen tot een harmonisch geheel

Discipline in de regelmaat waarmee je schrijft geeft juist rust tegenover de dwarrels en draaikolken die de inspiratie zijn voor een gedicht. Als je je impulsen opschrijft in de wetenschap dat je straks de tijd hebt om ze uit te werken geeft dat rust, en omgekeerd is het zo dat je een bepaalde rust nodig hebt om je emoties op papier te krijgen en daarvoor is de discipline van de dagelijkse regelmaat een goede basis Sommige dichters werken het beste als ze vanuit de volheid van hun gedachten een gedicht op papier kunnen zetten Anderen hebben de deadline van een opdracht nodig om zich er toe te zetten iets te schrijven.

In elke mens schuilt iets van een dichter en schrijven wijkt minder af van een ander vak dan mensen soms denken. Als een schrijver zegt dat hij niet zonder zijn schrijven kan dan bedoelt jij dat het bij zijn leven hoort net als eten en slapen regelmatige eet- en slaapgewoonten stimuleren de eetlust en de slaap en zo kan de regelmaat ook in dienst staan van de inspiratie.

Een gedicht spreekt je aan omdat de dichter iets onder woorden brengt wat je zelf na kunt voelen. Je moet op dezelfde golflengte zitten en zelf iets van een dichter hebben om een gedicht te kunnen waarderen. Een gedicht is pas af als het door iemand wordt gelezen, hij voegt daar zijn eigen gedachten en emoties aan toe, en dan is het compleet.

Het is altijd weer een kunst om onder woorden te brengen wat je bedoelt, woorden hebben een verschillende betekenis voor iedereen, en roepen bij iedereen weer een ander beeld op. Poezie gaat niet recht op zijn doel af. Het omsluiert, roept beelden op, en laat de lezer tussen de regels door lezen. inspiratie is vaak het resultaat van een rijpingsproces wat zich in je onderbewuste heeft afgespeeld. Soms krijgt een verhaal al schrijvende vorm, soms moet je lang zoeken voor je een zin op papier hebt soms kun je jezelf haast niet bijhouden om datgene wat in je op komt op te schrijven, en vaak wisselt het elkaar af.

Inspiratie wordt gevonden in de dagelijkse dingen waar de meeste mensen aan voorbij gaan Wat de dichter in gedachten heeft gehad, brengt hij bij de lezer over. Binnen de discipline van het alfabet komt de inspiratie tot zijn recht.

Eva van Baar

Introduction to Poetry by Billy Collins

I ask them to take a poem
and hold it up to the light
like a color slide

or press an ear against its hive.

I say drop a mouse into a poem
and watch him probe his way out,

or walk inside the poem's room
and feel the walls for a light switch.

I want them to waterski
across the surface of a poem
waving at the author's name on the shore.

But all they want to do
is tie the poem to a chair with rope
and torture a confession out of it.

They begin beating it with a hose
to find out what it really means.