Adulthood: Responsibility

Fire and Ice by Robert Frost

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I've tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

VUUR en IJS

Sommigen zeggen dat de wereld zal eindigen in vuur
Anderen zeggen dat die zal eindigen in ijs
Maar wat ik er van vind,
Ik houd het op degenen die voor vuur kiezen
Maar als de wereld twee keer ten onder zou moeten gaan.
Dan denk ik dat ik genoeg weet van haat
Om te kunnen zeggen dat vernietiging door ijs
Ook prima is.
En heel goed zou voldoen.