Age: Generosity

If by Rudyard Kipling

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too:
If you can wait and not be tired by waiting,
Or, being lied about, don't deal in lies,
Or being hated don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise;

If you can dream–––and not make dreams your master;
If you can think–––and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same:.
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build'em up with worn–out tools;

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch–and–toss,
And lose, and start again at your beginnings,
And never breathe a word about your loss:
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: "Hold on!"

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings–––nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much:
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that's in it,
And–––which is more–––you'll be a Man, my son!

Als

Als je je hoofd er bij kunt houden wanneer
iedereen om je heen zijn hoofd verliest,
en jou ook nog de schuld geeft
Als je jezelf kunt vertouwen als
iedereen om je heen
zijn vertrouwen in je heeft opgezegd,
en je het nadeel van de twijfel geeft
Als je kunt wachten, en je wordt het wachten niet moe,
Als er tegen je gelogen wordt,
en je reageert niet met leugens terug
Als je wordt gehaat,
en je geef je eigen haat geen ruimte,
En je praat niet te wijs,
en je vindt jezelf niet te goed voor mensen

Als je kunt dromen, maar je blijft
zelf meester over je dromen,
Als je kunt denken,
maar je maakt van denken geen hoofddoel,
Als je het hoofd kunt bieden aan triomf en ramp,
En je behandelt ze gelijk
Als je er tegen kunt dat je terug krijgt wat je hebt gezegd,
Maar dan verdraaid, om dwazen te misleiden
Als je kijkt naar de dingen
waar je je ziel en zaligheid in heb gelegd,
Ze zijn kapot.
En je kunt ze weer oplappen met oud gereedschap

Als je een hoofdbestanddeel kunt maken van alles wat je hebt gewonnen,
En het riskeren in een spelletje kop of munt,
En verliezen, en weer opnieuw beginnen,
En nooit meer over je verlies praten,
Als je je hart ertoe kunt brengen en je zenuwen, en je pezen
Om pas aan de beurt te komen lang nadat iedereen is verdwenen,
En vol te houden wanneer er niets meer van je over is,
Behalve de wil om te zeggen hou vol,

Als je met menigten kun praten en je deugd behouden,
En me koningen kunt verkeren en toch eenvoudig blijft,
Als geen vijanden of vrienden je kunnen kwetsen,
Als alle mensen te weinig rekening met je houden,
Als je de overgebleven minuut kunt vullen
Met zestig seconden
Dan zul je de aarde beërven
en alles wat er haar bewoont,
En, - wat meer is, dan ben je een man, mijn zoon.