Intermezzo: Sidewalk

I Have News for You by Tony Hoagland

There are people who do not see a broken playground swing
as a symbol of ruined childhood

and there are people who don't interpret the behavior
of a fly in a motel room as a mocking representation of their thought process.

There are people who don't walk past an empty swimming pool
and think about past pleasures unrecoverable

and then stand there blocking the sidewalk for other pedestrians.
I have read about a town somewhere in California where human beings

do not send their sinuous feeder roots
deep into the potting soil of others' emotional lives

as if they were greedy six–year–olds
sucking the last half–inch of milkshake up through a noisy straw;

and other persons in the Midwest who can kiss without
debating the imperialist baggage of heterosexuality.

Do you see that creamy, lemon–yellow moon?
There are some people, unlike me and you,

who do not yearn after fame or love or quantities of money as
     unattainable as that moon;
thus, they do not later
     have to waste more time
defaming the object of their former ardor.

Or consequently run and crucify themselves
in some solitary midnight Starbucks Golgotha.

I have news for you–
there are people who get up in the morning and cross a room

and open a window to let the sweet breeze in
and let it touch them all over their faces and bodies.

Ik heb nieuws voor je

Er zijn mensen die een grote speeltuin schommel niet zien
als een symbool van een geruïneerde verpeste jeugd.

En er zijn mensen die het gedrag van een vlieg in een motelkamer niet zien als
Een vertegenwoordiging van hun eigen plagende gedachten

Er zijn mensen die niet langs een leeg zwembad lopen en dan denken aan
vervlogen plezier, wat niet meer terug komt.

En die langs de trottoirs staan, en in de weg lopen voor ander voetgangers
Ik heb iets gelezen over een stad in Califormnia waar menselijke wezens

Niet hun bochtige voeder wortels
In de potgrond zetten van het emotionele leven van anderen.

Alsof ze hebberige zesjarigen zijn
Die de laatster druppels milkshake opdrinken met veel geslurp.

En andere personen in de midwest, die kunnen kussen
Zonder de imperialistische bagage van de heterosexualitiet te bediscussiëren

Zie je die crème achtige, citroengele maan?
Er zijn mensen die niet zoals jij en ik zijn.

Die geen roem najagen of hoeveelheden geld,
die onbereikbaar zijn als de maan.
Daarom hoeven zij later geen tijd te verspillen
Aan het belasteren van het onderwerp waar ze eerder zo ijverig mee bezig waren

Of vervolgens wegrennen en zichzelf kruisigen
In de een of ander eenzame Starbucks achtige Golgotha, rond middernacht.

Ik heb nieuws voor je
Er zijn mensen die s morgens op staan en een kamer binnenkomen
En het raam open zetten om een zacht briesje binnen te laten

Om het te laten waaien over hun gezicht en hun lichaam.