Adulthood: Responsibility

Indian Summer by Dorothy Parker

In youth, it was a way I had
To do my best to please,
And change, with every passing lad,
To suit his theories.

But now I know the things I know,
And do the things I do;
And if you do not like me so,
To hell, my love, with you!

In mijn jeugd had ik een manier van doen.
Ik deed mijn best om het mensen naar de zin te maken
En veranderde bij elke figuur die voorbij kwam
Van mening, om me naar zijn theorieën aan te passen.

Maar ik weet nu de dingen die ik weet
Ik doe de dingen die ik doe
En als je dat niet leuk vindt, liefje.
Dan loop je maar naar de hel.