Young Adults: Goals and Ideals

Life Is Fine by Langston Hughes

I went down to the river,
I set down on the bank.
I tried to think but couldn't,
So I jumped in and sank.

I came up once and hollered!
I came up twice and cried!
If that water hadn't a-been so cold
I might've sunk and died.

But it was Cold in that water! It was cold!

I took the elevator
Sixteen floors above the ground.
I thought about my baby
And thought I would jump down.

I stood there and I hollered!
I stood there and I cried!
If it hadn't a-been so high
I might've jumped and died.

But it was High up there! It was high!

So since I'm still here livin',
I guess I will live on.
I could've died for love--
But for livin' I was born

Though you may hear me holler,
And you may see me cry--
I'll be dogged, sweet baby,
If you gonna see me die.

Life is fine! Fine as wine! Life is fine!

Het leven is vurrukkeluk

Ik ging naar de rivier, probeerde te denken,
Maar dat lukte niet. Dus ik sprong er in en verdronk.

Ik kwam naar boven en schreeuwde
Ik kwam naar boven en schreeuwde
Als dat water niet zo koud was geweest
was ik gezonken en verdronken.

Maar dat water was koud! Koud!

Ik pakte de lift
Ging naar de zestiende verdieping
Ik dacht aan mijn liefje
En wilde zo wel naar beneden springen

Ik stond daar en schreeuwde
Ik stond daar en schreeuwde
Als het niet zo hoog was geweest,
was ik er beslist van af gesprongen

Maar het was hoog daar, hoog!

Dus daarom ben ik nog hier
Ik had van de liefde kunnen sterven
Maar ik ben voor het leven geboren.

Dus als je me ziet schreeuwen
En als je me hoort schreeuwen
Dan zal ik dapper standhouden liefje
Als je me zult zien sterven

Het leven is geweldig
Het leven is als wijn
Het leven is fijn!