Age: Generosity

True Love by Wislawa Szymborska

True love. Is it normal
is it serious, is it practical?
What does the world get from two people
who exist in a world of their own?

Placed on the same pedestal for no good reason,
drawn randomly from millions but convinced
it had to happen this way - in reward for what?
For nothing.
The light descends from nowhere.
Why on these two and not on others?
Doesn't this outrage justice? Yes it does.
Doesn't it disrupt our painstakingly erected principles,
and cast the moral from the peak? Yes on both accounts.

Look at the happy couple.
Couldn't they at least try to hide it,
fake a little depression for their friends' sake?
Listen to them laughing - its an insult.
The language they use - deceptively clear.
And their little celebrations, rituals,
the elaborate mutual routines -
it's obviously a plot behind the human race's back!

It's hard even to guess how far things might go
if people start to follow their example.
What could religion and poetry count on?
What would be remembered? What renounced?
Who'd want to stay within bounds?

True love. Is it really necessary?
Tact and common sense tell us to pass over it in silence,
like a scandal in Life's highest circles.
Perfectly good children are born without its help.
It couldn't populate the planet in a million years,
it comes along so rarely.

Let the people who never find true love
keep saying that there's no such thing.

Their faith will make it easier for them to live and die.

Echte liefde,

Echte liefde,
Is het normaal,
Is het serieus, is het praktisch?
Wat heeft de wereld aan twee mensen
Die samen in hun eigen wereld wonen?

Ze staan allebei op een voetstuk,
Wat nergens goed voor is.
Ze hebben elkaar uit miljoenen uitgekozen
En zijn overtuigd dat het zo heeft moeten zijn.
Als beloning, waarvoor?
Voor niets
Het licht komt nergens vandaan
Waarom deze twee, en geen anderen?
Is dit meer dan gerechtigheid?
Ja.
Blaast dit niet onze zorgvuldig
overeind gehouden principes omver
En slaat dit niet het moraal van zijn sokkel?
Ja, beide kanten uit.

Kijk eens naar dat gelukkige stel
Ze kunnen het minstens een beetje verbergen
En net doen alsof het niet allemaal rozengeur en maneschijn is,
alleen maar voor hun vrienden?
Luister eens hoe ze lachen, het is een belediging
En dan de taal die ze gebruiken, bedrieglijk duidelijk
En hun kleine rituelen waarmee ze de dagen vieren.
De met zorg uitgevoerde wederzijdse dagelijkse dingen.
Dit is duidelijk een complot achter de rug van de mensheid om

Het is moeilijk te raden hoe ver het zou gaan
Als mensen hun voorbeeld zouden volgen
Waar zouden religie en poëzie nog op kunnen rekenen?
Wat zou worden herinnerd, wat afgezworen?
Wie zou er nog binnen de grenzen willen blijven?

Echte liefde
Is dat nodig?
Tact en gezond verstand zeggen ons dat we dit stilletjes moeten laten gaan.
Zoals je dat met een schandaal doet. In de hoogste kringen.
Er worden perfecte kinderen geboren zonder dat er liefde aan te pas komt
Je zou de planeet er niet mee kunnen bevolken.
Het komt zo zelden voor

Laat de mensen die zeggen dat ze nooit de ware liefde hebben gevonden
Volhouden dat zoiets ook niet bestaat

Dat geloof zal het makkelijker voor ze maken om te leven en te sterven.