Age: Generosity

The Road Not Taken by Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I–
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

De weg, die je niet nam.

Twee wegen splitsten zich in een gele bos,

Ik vond het jammer dat ik ze niet beiden kon bewandelen,
En als wandelaar stond ik lang stil,
En keek ernaar zover ik kon,
Tot waar de weg boog, en ik niets meer zag.

Toen nam ik de ander, die net zo mooi was,
En misschien geschikter was
Want die was grasachtig and zag er uit
Alsof alleen het passeren al
Hem had uitgeput

En beiden lagen ze die morgen
Vol bladeren, waarop nog niemand een stap had gezet
Ik bewaar die eerste voor een andere dag
Al weet ik dat de ene weg naar de andere leidt,
En betwijfel ik of die kans ooit terugkomt.

Ik zal dit met een zucht vertellen
Ergens, eeuwen en eeuwen later
Twee wegen die door een bos leiden
En ik, ik nam de weg die het minst betreden was
En dat maakte het verschil.