Young Adults: Goals and Ideals

The Summer Of Love by Felix Dennis

We were clappy-happy, we were hippy-dippy -
We were building Eden by the mighty Mississipi.
We were very certain, we were very sure.
We were very righteous, (and we were very poor).
And we scoled non-believers and we taunted the police.
And our women made us tea while we puffed the pipes of peace.

We were sappy-happy, we were hippy-trippy-
We were building Eden by the might Mississippi.
We were dressed in satin, army coats and beads.
And we swapped each others' lovers and our hair grew wild and woolly.
And our rooms reeked of joss and our women of patchouli.

We were clappy-happy, we were hippi-dippy -
We were building Eden by the mighty Mississipi.
And we lived in San Francisco, or else in Nottin Hill,
And we made a lot of babies though our women took the pill.
And we played a lot of Zappa and Dylan and the "Dead".
And we talked a lot - but mosly I've fortgotten what we said.

De zomer van liefde

We waren erg happy, caloppy en heel hippy dippy
We maakten ons paradijs bij de Mississippi
We waren zeker van alles en zeker van onszelf
We waren recht door zee, en arm als een luis.
We schoffeerden ongelovigen, en we bespotten de politie
En onze vrouwen zetten thee, terwijl een vredespijp rookten

We waren happy, sappy, en hippy trippy
We maakten ons paradijs bij de Mississippi
We kleedden ons in satijn, legerkleding en kralen
En we ruilden elkaars geliefden en ons haar werd wild en ruig
Onze kamers roken naar wiet en onze vrouwen naar patchouli

We waren happy calppy en hippy dippy
We bouwden ons paradijs bij de brede Mississippi
We woonden in San Francisco of anders in Notting Hill
En we kregen heel veel baby's, ondanks het slikken van de pil
En we speelden heel veel Zappa, en Dylan en de dood
En we praatten honderduit, maar ik zou niet meer weten waarover.

Dit gaat over de flower power tijd.
Met heel veel plezier,
lief zijn voor elkaar,
bloemen in je haar,
en weinig productiviteit.

Maar moet dat dan?
Het was een hele prettige periode,
waar iedereen die er aan heeft deelgenomen,
met plezier aan terug denkt.