Adulthood: Responsibility

All Along The Watchtower by Bob Dylan

"There must be some way out of here" said the joker to the thief
"There's too much confusion", I can't get no relief
Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth
None of them along the line know what any of it is worth.
"No reason to get excited", the thief he kindly spoke
"There are many here among us who feel that life is but a joke
But you and I, we've been through that, and this is not our fate
So let us not talk falsely now, the hour is getting late".

All along the watchtower, princes kept the view
While all the women came and went, barefoot servants, too.

Outside in the distance a wildcat did growl
Two riders were approaching, the wind began to howl.

Langs de wachttoren

Er is vast een uitgang hier, zei de joker tegen de dief.
Er is teveel bewaking, ik kan geen rust vinden
Zakenlieden drinken mijn wijn,
Boeren bewerken mijn land.
Maar niemand van hem weet wat dit allemaal waard is.
Geen reden tot ongerustheid, zei de dief vriendelijk
Er zijn hier heel wat mensen die het gevoel hebben
dat het leven maar een spelletje is.
Maar jij en ik zijn dat al voorbij, en dit is niet je lot.
Dus laten we de waarheid zeggen, want het wordt al laat.

Langs de wachttoren
Houden prinsessen en prinsen de wacht
Terwijl alle vrouwen kwamen en gingen,
en alle bedienden ook
Buiten gromde een wilde kat ver weg,
Er kwamen twee ruiters aan,
de wind begon te huilen.